เข็มนาฬิกาหมุนตามทิศบอกเวลายามรัตติกาล...เสียงสายธาราที่ไหลริน...ล่วงลับถึงนิทรากาล...จิตใจที่เย็นเยียบ
สงครามภายใต้แสงจันทรา...การแก้แค้นจากราชธิดา...ที่กลับมาทวงสิ่งที่สมควรได้รับ...มิตรภาพที่ไร้น้ำหนักในยามนี้
"กลับมาแล้วสินะคะ...กลับมาทวงคืนตำแหน่งที่สมควรได้รับ...กลับมาและนำบัลลังค์คืนสู่เจ้าของ...และกลับมาเพื่อสังหาร...เงามายาเช่นเรา"
"...เรากลับมาเพื่อทำให้เงามายาเช่นท่านหายไป...เพียงแต่สิ่งที่ต้องหายไปคู่กับท่านคือความจอมปลอมและหลอกลวงที่ท่านสร้างขึ้นในอาณาจักรนี้ด้วยนะคะ...ต่อให้เราต้องเข่นฆ่า...ไปกี่ชีวิตก็ตาม..."
"ประตูแห่งจันทรา...ได้เปิดออกแล้ว
ราชธิดาองค์ใดที่จะได้รับเลือกให้เป็นบุตรีแห่งพระเจ้ากันนะคะ...มายาที่สะท้อนจากจันทราหรือปีกที่โบยบินภายใต้สุริยา?
ขอบพระทัยสำหรับผู้ที่ติดตามอ่านนะคะเราอาจเขียนได้ไม่ดีเท่าที่ควร...คงมิว่ากันนะคะ
(ยิ้มบางๆ)

Comment

Comment:

Tweet

เขียนดีแล้วครับ

อย่างน้อยผมก็ชอบนะ Hot! Hot!

#1 By Kondora on 2010-10-25 20:40